Rynek pracy, a umiejętności | Wyniki badań

Świat coraz częściej obiegają opinie, że ludzka praca będzie automatyzowana i zastępowana przez roboty. Głosów w tej kwestii nie brak w mediach, a nawet literaturze czy kinematografii. Na ile, jak szybko i w jakim zakresie jest to realne?
Prognozy te zweryfikowały trzy podmioty:

Pearson

lider edukacji z 250 letnią tradycją, Pearson, który od ponad 25 lat aktywnie wspiera edukację szkolną, pozaszkolną, akademicką i zawodową w Polsce

Nesta

fundacja Nesta, promująca innowacyjne pomysły, łącząca inicjatywy rządów z firmami, grupami społecznymi i lokalnymi działaczami w myśl idei szeroko pojętego rozwoju

Oxford

eksperta z Oxford Martin School, która jest pionierem światowych badań dotyczących globalizacji

W wyniku ich współpracy przeprowadzono wnikliwe badania, których celem było wytypowanie określonych umiejętności i obszarów wiedzy, pożądanych w tworzących się zawodach przyszłości. Jak w dobie postępu technologicznego rysuje się zatem rynek pracy w roku 2030? Oto najważniejsze wnioski:

Wykres

10% osób wykonuje zawód, na który zapotrzebowanie będzie rosło

Wykres

70% ma zawód, jaki będzie istnieć, ale zmieni się sposób jego wykonywania

Wykres

20% ma pracę mechaniczną, którą w 2030 prawdopodobnie zastąpią roboty

 • wzrośnie zapotrzebowanie na umiejętności miękkie, w rozwoju których potrzebujemy wsparcia,
 • warunkiem dobrej pracy będzie ciągła nauka i doskonalenie się,
 • w procesie nauczania powinniśmy wykorzystywać wiele różnych metod – im więcej tym lepiej,
 • ok. 25% ludzi motywuje się do samodzielnego rozwoju – szukajmy więc wsparcia u specjalistów,
 • uzupełniajmy kwalifikacje o te spoza dziedziny, w której się kształciliśmy.

Raport jest całkiem optymistyczny. Jak widać, nie musimy obawiać się robotów, bo stanowiska pracy prawdopodobnie będą projektowane tak, aby łączyć unikalne umiejętności ludzkie z efektywnością osiąganą dzięki technologii.

Przejdź do strony raportu

Future of skills. Employment in 2030

Umiejętnosci Przyszłości

Chcąc mieć szansę satysfakcjonującego zatrudnienia na tworzącym się rynku pracy, już dziś należy rozwijać określone umiejętności i poszerzać swoją wiedzę.

Raport „Future of skills. Employment in 2030” wskazuje, że nadchodzących latach liczyć się będą umiejętności interpersonalne, społeczne, systemowe i poznawcze. Wśród dziedzin natomiast, które będą konieczne do wykonywania zawodów przyszłości, znajdują się te związane z zarządzaniem, naukami ścisłymi i oczywiście językami obcymi. Sprawdźcie, w jakim kierunku rozwijać swoje kompetencje!

Umiejętności

 • Uczenie siebie oraz innych
 • Aktywna nauka i słuchanie
 • Współdziałanie
 • Sztuka dedukcji
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów
 • Koordynacja
 • Myślenie logiczne i krytyczne
 • Ocena i podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie zasobami finansowymi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Monitorowanie i ocena wyników
 • Negocjowanie i perswazja
 • Jasne komunikowanie się
 • Programowanie
 • Szybkie reagowanie
 • Percepcja społeczna
 • Ocena systemów i procesów
 • Projektowanie technologii
 • Zarządzanie czasem
 • Wizualizowanie
 • Instruowanie

Wiedza

 • Logika, matematyka, fizyka
 • Biologia i chemia
 • Geografia, historia i archeologia
 • Języki obce, w tym język angielski
 • Procedury administracyjne i zarządcze
 • Budownictwo i konstrukcje
 • Produkcja i komunikacja medialna
 • Informatyka i elektronika
 • Ekonomia i rachunkowość
 • Edukacja i szkolenie
 • Medycyna i stomatologia
 • Psychologia, terapia i poradnictwo
 • Socjologia i antropologia
 • Sprzedaż i Marketing
 • Inżynieria i Technologia
 • Mechanika
 • Produkcja żywności i przetwórstwo
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 • Sprzedaż i Marketing
 • Telekomunikacja
 • Transport

Obraz rynku pracy 2030

W nadchodzących latach rynek pracy będzie się dynamicznie zmieniał, a zmiany te będzie determinować wiele czynników, na które w większości przypadków nie będziemy mieli wpływu.

Nie powinno być to dla nas jednak powodem do obaw. Jeśli będziemy się tym determinantom bacznie przyglądać i czynnie przystosujemy się do otaczającej nas rzeczywistości, będzie to proces naturalny, w którym możemy upatrywać perspektyw swojego sukcesu zawodowego.

Trendy i determinanty społeczne

 • Idea zrównoważonego rozwoju
  powstanie "zielony sektor gospodarki" oraz "zielone miejsca pracy"
 • Urbanizacja
  uprzemysłowienie przyniesie wiele zróżnicowanych stanowisk, w tym w sektorze finansowym
 • Nierówności społeczne
  dysproporcje na różnych płaszczyznach mogą niestety narastać
 • Zmiany polityczne
  niepewność polityczna będzie wpływać na zatrudnienie w takich branżach jak finanse, budownictwo, inżynieria, opieka zdrowotna
 • Nowe technologie
  roboty trafią na rynek pracy tylko w niewielkim stopniu, bowiem automatyzacja przyniesie też wiele nowych miejsc pracy dla ludzi
 • Globalizacja
  rynki pracy będą zintegrowane, co wpłynie na zaawansowanie produkcji, jednak nie zredukuje ryzyka kryzysów finansowych
 • Zmiany demograficzne
  rosnie generacja Milleniarsów, inwestycje w wielu branżach, ale i również ryzyko efektu domina

Perspektywiczne sektory branżowe

 • Logika, matematyka, fizyka
 • Biologia i chemia
 • Geografia, historia i archeologia
 • Języki obce, w tym język angielski
 • Procedury administracyjne i zarządcze
 • Budownictwo i konstrukcje
 • Produkcja i komunikacja medialna
 • Informatyka i elektronika
 • Ekonomia i rachunkowość
 • Edukacja i szkolenie
 • Medycyna i stomatologia
 • Psychologia, terapia i poradnictwo
 • Socjologia i antropologia
 • Sprzedaż i Marketing
 • Inżynieria i Technologia
 • Mechanika
 • Produkcja żywności i przetwórstwo
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 • Sprzedaż i Marketing
 • Telekomunikacja
 • Transport

O realiach na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy i potrzebie rozwoju rozmawiał Marek Jakimowicz, VP Pearson Central Europe z Magazynem Coaching. Wywiad

Wyzwania, jakie stoją przed edukacją

Nauka kształtuje rzeczywistość i relacje międzyludzkie, podnosi jakość życia będąc jednocześnie katalizatorem zmian. To pasja, która daje ludziom siłę, aby zmieniać świat na lepsze. Dobra edukacja jest więc kluczowym czynnikiem nie tylko dla rozwoju człowieczeństwa, ale i budowania silnych społeczeństw oraz zdrowej gospodarki. Musimy dołożyć wszelkich starań, by zredukować nierówności w dostępie do kształcenia i stale podnosić jego jakość. Przed edukacją w najbliższych latach stoi zatem wiele wyzwań:

 • wdrażanie aktywnej nauki,
 • propagowanie i pomoc w wyborze strategii uczenia się,
 • odpowiednie konstruowanie programów szkoleniowych,
 • wytyczenie sposobów mierzenia efektów nauki,
 • dbałość w instruowaniu podczas nauczania.

Edukacja przyszłości stała się przedmiotem konkursu organizowanego przez Fundację Design & Art Direction oraz firmę Pearson. Zadaniem uczestników było wskazanie wyzwań dla świata edukacji na najbliższe 10 lat oraz zaproponowanie możliwych do wdrożenia rozwiązań. W ramach New Blood Awards 2017 jury nagrodziło 12 zgłoszeń. Mamy nadzieję, że będą one dla was inspiracją, bowiem każdy z nas może mieć wpływ na jakość i sposób nauczania.

Zdobywanie przez szkoły wiedzy o nowych technologiach

W 2027 r. technologia będzie rozwijała się jeszcze szybciej niż obecnie, a szkoły bez funduszy będą miały problem z utrzymaniem odpowiedniego poziomu nauczania. Jak sobie z tym poradzić? Placówki po zajęciach mogłyby udostępniać przestrzeń (powierzchnia, sprzęt laboratoryjny itp.) jaką dysponują start-upom, które w zamian edukowałyby uczniów i nauczycieli w zakresie nowoczesnych rozwiązań.

Zdobywanie przez szkoły wiedzy o nowych technologiach

Budowa nowego pokolenia wychowawców

Rozwój kwalifikacji zgodnych z wybraną ścieżką zawodową i zainteresowaniami

Selekcja kandydatów w oparciu o zdobywane przez nich doświadczenie

Nauka języka angielskiego w Afryce Południowej

Edukacja osób odbywających karę w więzieniu

Nowe ścieżki i płaszczyzny dla nauki

Rozwój technologii a rynek pracy

Języki obce w czasach globalnych kontaktów

Brak elektryczności niezbędnej do nauki w biedniejszych częściach Indii

Odpowiedź na potrzebę komunikacji studentów i profesjonalistów

Zapamiętanie najważniejszych informacji z czytanego tekstu

Test

Pearson

Jesteśmy największą grupą edukacyjną na świecie, która czerpie z 250 lat doświadczenia i tradycji, a jednocześnie nowoczesnych technologii. Wspieramy procesy kształcenia i maksymalizujemy postępy uczących się na każdym etapie życia, współpracując ze szkołami, uniwersytetami, firmami oraz rządami na całym globie. Lokalnie dążymy do poprawy jakości życia mieszkańców w gminach i całych województw. Kieruje nami ambicja, by w równym stopniu wywoływać zmianę jakościową w edukacji, jak i wywierać pozytywny wpływ społeczny w regionach w całym kraju.

Nasze logo to połączenie znaku zapytania i wykrzyknika ponieważ:

 • na każdym kroku towarzyszy nam odwaga stawiania pytań o skuteczną edukację i ciekawość odkrywania nowych rzeczy,
 • stale poszukujemy nowych dróg rozwoju i wskazujemy na najskuteczniejsze rozwiązania.

Dostarczamy kompleksowych i innowacyjnych narzędzi, które wspierają przygotowywanie kolejnych pokoleń do wejścia na rynek pracy w czasach dynamicznych zmian. Dedykowane są one uczniom, studentom, nauczycielom, wykładowcom, rektorom, administracji uczelni, pracodawcom, samorządom i managerom – każdemu kto uczy innych i sam chce się rozwijać. Należą do nich między innymi:

Jesteśmy oddani skutecznej edukacji i przekonani o tym, że zawsze warto się uczyć. Dowiedz się o nas więcej!

Versant

Szybko
Wygodnie
Wiarygodnie

Versant™ English Placement Test (VEPT) to komputerowy test poziomujący, automatycznie oceniający wszystkie sprawności w języku angielskim: rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, mówienie oraz pisanie. Dzięki zaawansowanej technologii automatycznego oceniania test jest wiarygodny i obiektywny. Uczelnie wyższe i szkoły językowe na całym świecie uznają go w procesie przydzielania do grup. Versant jest również powszechnie stosowanym narzędziem przez międzynarodowe firmy i korporacje w procesach rekrutacji.

To wyjątkowo łatwe w obsłudze narzędzie, do którego zalet należą:

 • wygoda - wymaga jedynie komputera z dostępem do internetu oraz słuchawek z mikrofonem,
 • szybkość - trwa zaledwie 50 minut, a wynik dostępny jest już po kilku minutach
 • szczegółowy raport – zawiera informacje na temat poziomu umiejętności, braków oraz indywidualnezalecenia do dalszej nauki.

Sprawdź zatem swoje kompetencje w profesjonalny, a zarazem przyjazny sposób!

Jak wykonać test?
Wejdź na stronę www.pearson.pl/versant aby zamówić indywidualny i anonimowy dostęp do testu (TIN).

Porady

Raport „Future of skills. Employment in 2030” wskazuje, że zachodzące na świecie zmiany mają i będą mieć wpływ na wiele grup społecznych.
Co ich przedstawiciele powinni mieć na uwadze?

Nauczycielu

 • rozwijaj strategię nauczania,
 • bierz pod uwagę zmianę/rozszerzenie kwalifikacji,
 • aktualizuj programy nauczania,
 • zwiększ dynamikę pracy,
 • pracuj przez aktywne nauczanie,
 • stosuj wiele różnych metod nauki,
 • wykorzystuj w edukacji technologii.

Pracodawco

 • musisz zadbać o efektywne wykorzystanie technologii w swojej branży,
 • będziesz musiał przeprojektować wiele miejsc pracy,
 • pomyśl, jak odnajdywać na rynku największe talenty,
 • już dziś pomóż się rozwijać swoim pracownikom proponując im kursy doszkalające.

Managerze

 • rozwijaj swoje kompetencje na każdym etapie kariery,
 • nie bój się przekwalifikować,
 • rozwijaj swoje umiejętności w aspekcie globalnym.

Studencie

 • rozwijaj te umiejętności, jakich żaden robot nie posiądzie,
 • nie ustawaj w uczeniu się,
 • poznawaj i testuj różne techniki nauki,
 • nie bój się zadawać pytań, szukaj odpowiedzi, bądź aktywnym słuchaczem.

Rodzicu

 • motywuj swoje dziecko do aktywnej nauki,
 • inspiruj – Ty też nie ustawaj w rozwoju,
 • udostępniaj mu wszelkie możliwe narzędzia,
 • dbaj, by uczył się języków obcych,
 • działaj ze wsparciem – szukaj szkoleń, platform do nauki, rozwojowych inicjatyw lokalnych itp.